Szkoła Promująca Zdrowie.      

 

 

 

Geneza programu

Szkolny zespół koordynujący

Program Promocji Zdrowia

Szkola w środowisku lokalnym

Zdrowo i wesoło !!!

Młodość bez papierosa I

Młodość bez papierosa II

Akcje szkolne

Magistrackie Lekcje Zdrowia

Z potrzeby serca!

 

"Jedyna Szansa na zdrowie, to edukacja"

                                           Światowa Organizacja Zdrowia

 

                         W roku szkolnym 2005/2006 szkoła podjęła decyzję o przystąpieniu do Programu Promocji Zdrowia.  Celem programu jest wszechstronna edukacja  prozdrowotna uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego. Realizację tych zamierzeń umożliwiły szkolenia i warsztaty edukacyjne poprzedzone diagnozą środowiska uczniowskiego. oprócz działań czysto pedagogicznych zintensyfikowaliśmy nasze działania w zakresie sportu, rekreacji       i rozwoju zainteresowań naszych podopiecznych.

      

Powrót do strony pedagogów

 

Strona  główna Zespołu Szkół

 

 

 

 

Autor strony: mgr Rafał Szołdrowski